Snabbfakta


Dosemem ar en ny typ av diabetes-app och webb. Apparna är gratis och kan laddas ner från Google Play eller App store.

Tanken med Dosemem är att fokusera på insulindosera så att de blir så bra som möjligt och på så sätt påverka blodsockret. Läs mer under Anpassa insulindoser.

Dosemem bygger på att det skall vara enkelt att:
  1. spara information om blodsocker, doser och det som påverkar insulinbehovet
  2. använda den sparade informationen för att fatta lika bra eller bättre doseringsbeslut
Dosemem startade som ett privat projekt av Agneta Toresson för att få bukt med hennes svängiga blodsocker och höga blodsockervärden. Den version som finns tillgänglig nu innehåller funktioner för att spara, söka, se statistik, anpassa listor och sätta upp mål och påminnelser. Det är viktigt att vara noggrann med att kontrollera alla uppgifter som visas och gärna rapportera alla fel.

De här sidorna utgår från Android-appen, men samma eller liknande funktionalitet finns i iPhone-appen och på webben. Obs! Viss ytterligare funktionalitet finns än så länge enbart på webben. Till exempel kan man se alla sparade värden, man kan ta bort och editera sparade värden, man kan ändra gränsvärden för var man vill ligga i sitt blodsocker och ändra insulinsort. Man kan även se mål längre tillbaka än en månad.