Dosemem har startats som ett privat projekt av mig, Agneta Toresson, för att hjälpa mig själv känna mig säkrare på hur mycket insulin jag skall ge i olika situationer. Jag fick diabetes 1974 när jag var fyra år och har ofta legat väldigt svängigt i mitt blodsocker. Mina långtidsblodsockervärden har varit okej, men jag har periodvis känt mig både fysiskt och psykiskt trött av att mina höga och svängiga blodsockervärden. Läs även bloggen.

Varför var jag inte expert på mitt blodsocker?


Idén till dosemem fick jag efter ett läkarbesök sommaren 2010. Min läkare kommenterade då att jag vid det laget borde vara en större expert på mitt blodsocker än honom. Den kommentaren fick mig att börja fundera över varför så inte var fallet. Jag kom fram till att en viktig anledning till att mitt blodsocker svängde var att jag ofta gissade eller höftade mina insulindoser. Ibland tänkte jag inte ens på hur mycket insulin jag gav med min penna. Först när jag gett insulinet kom jag på att det nog inte alls var rätt dos till det jag skulle äta. Följden blev i många fall att jag hamnade för högt eller för lågt i mitt blodsocker.
Det skall tilläggas att en enhet för mycket eller för lite för mig gjorde att jag kunde hamna för högt eller dippa för lågt i mitt blodsocker. Då och då skrev jag dagbok och jag testade online-program, men med ett aktivt, varierat liv hade jag svårt att komma ihåg vad jag hade noterat i dem när jag väl skulle ge mitt insulin. Jag äter ofta olika sorters mat och olika mycket till lunch, middag och kvällsmat. Ibland äter jag mellanmål, ibland inte. Jag tränar någon eller några dagar i veckan och jag har haft jobb som stundtals varit väldigt stressande. Allt detta har påverkat hur mycket insulin jag behöver ge vid olika tillfällen.

Stressad över blodsockervärden


Jag insåg att om jag hade kommit ihåg hur jag doserat vid tidigare, liknande tillfällen och vad resultatet blev, så hade det hjälpt mig oerhört när jag skulle ge mitt insulin. Eftersom jag är programmerare till yrket så utvecklade jag Dosemem för att hjälpa mig själv just när jag skall ge mitt insulin. Jag ville inte gå och tänka på mitt blodsocker och min diabetes hela dagarna, men jag ville kunna använda mig av mina egna erfarenheter på ett konkret sätt för att få till mina doser bättre.
En av de stora skillnaderna nu och innan jag började använda Dosemem är att nu testar jag inte mitt blodsocker enbart för att veta hur jag ligger för stunden. Ett blodsockertest nu blir även ett sätt att hjälpa mig själv längre fram. Det har hjälpt till för att minska min tidigare stress över höga blodsockervärden.

Den nuvarande versionen


Den version som finns tillgänglig nu håller på att utvärderas. Den innehåller alla funktioner jag har använt för att hjälpa mig själv att förstå hur mitt insulinbehov varierar, motivera mig själv att tänka doser och känna mig tryggare med mina doser. Jag är intresserad av att få feedback och synpunkter från andra med diabetes, föräldrar till barn med diabetes och från läkare och sjuksköterskor. För mig har Dosemem gjort otroligt stor skillnad. Jag ligger fortfarande högt och lågt i mitt blodsocker ibland, men jag ligger på en helt annan nivå i mitt blodsocker idag och jag känner mig mycket tryggare och kunnigare vad gäller mina doser och mitt blodsocker. Dosemem kan laddas ner gratis från Google Play och App store. Observera att beta-versionen kan innehålla fel och brister. Det är viktigt att kontrollera all information och själv ta ansvar för det slutliga doseringsbeslutet. Jag är tacksam för feedback, synpunkter och rapportering av alla hittade fel. Kontakta mig här.
Observera att Dosemem aldrig skall användas istället för stöd eller råd från läkare eller sköterska. Läs mer om hur doseringsstödet fungerar.