Anpassa listor


För att man skall kunna få så bra minnesstöd som möjligt är listorna med Måltidsmängder, Aktiviteter, Aktivitetsnivåer och Taggar anpassningsbara. Måltidslistan är i nuläget inte anpassningsbar eftersom den är kopplad till mål och påminnelser. Det kommer dock ändras i framtiden så man kan lägga till egna måltidstyper. För att lägga till eller ta bort något ur en lista klickar man på Konto.
Anpassa listor
Man väljer sedan om man vill lägga till eller ta bort taggar, aktiviteter, aktivitetsnivåer eller måltidsmängder. Från den här vyn kan man även byta lösenord eller logga in på ett annat konto.
Anpassa listor
Alla alternativ som har en röd Ta bort-knapp längst till höger kan tas bort. Övriga används av Dosemem på något sätt. För att lägga till ett nytt alternativ i någon lista skriver man in en kommentar och klickar på Lägg till. För att spara den nya listan och välja från den när man sparar en ny post eller söker så måste man även klicka på Spara. För att återgå till Dosemems default-alternativ klickar man på Återställ default.

Genom att anpassas listorna allt eftersom kan man bli en allt större expert på att förstå sitt insulinbehov i olika situationer. Det kan vara både roligt och spännande! Framför allt listan över Taggar kan vara bra att utöka allt eftersom.