Påminnelser


För att underlätta att komma ihåg när och hur man skall dosera och testa blodsocker så kan Dosemem påminna om detta. Påminnelser kan sättas för dos och/eller blodsocker innan måltid samt för att testa blodsocker efter måltid.
Påminnelser
Under tabben Dos/blodsocker kan man välja påminnelser om måltidsdoser och blodsockertest. Kryssa i önskade måltider, Klicka på Visa och välj klockslag, typ av påminnelse och om så önskas, ett default-värde för antal enheter.
Påminnelser
Under tabben Efter måltid kan man specificerar att man vill ha en påminnelse ett visst antal minuter efter en eller flera måltidstyper. Kryssa i önskade måltider och fyll i antalet minuter efter måltiden som påminnelsen skall ges. Dosemem räkna ner tiden från det att den specificerade måltidstypen har valts när en ny post har sparats och notifierar användaren när tiden har passerat.