Sätta upp mål


Dosemem har stöd för att sätta upp mål och följa hur väl dessa uppfylls. Man kan välja att sätta upp ett eller flera mål. Alla mål utom medelvärde och antal blodsocker är kopplade till blodsockervärde före och efter måltid. Genom att specificera i vilket intervall man vill att ens blodsocker skall ligga före eller efter en måltid, så håller Dosemem automatiskt reda på om detta uppfylls eller inte.

Alla mål sparas i Dosemems webbdatabas. För att se tidigare mål och resultat loggar man in på webben, www.dosemem.se, och klickar på Mål i menyn.
Sätta upp mål
Tabben Målresultat visar gränsvärdena man satt upp samt hur väl man har uppfyllt målen den sista månaden. Resultatet visas både som pajdiagram över andelen värden som ligger inom gränserna samt i siffror, dvs antal värden som ligger inom gränserna delat med det totala antalet värden för målet. När man skapar ett helt nytt mål under Mina mål så kommer resultatet till att börja med vara 0/0. Även vid varje ny månad nollställs resultatet och visar återigen 0/0.
Sätta upp mål
Under tabben Mina mål specificerar man gränserna för de mål man vill sätta upp. För att skapa ett helt nytt mål väljer man Skapa nytt. Om man redan har satt upp ett mål och bara vill göra en ändring i det så väljer man Uppdatera efter man har gjort ändringen.