Lista dagens/månadens värden


För att se hur blodsockret påverkas med tiden visar Dosemem statistik över de senaste dagarnas och månadernas blodsockervärden. Kolumnerna visar:

#: Antal blodsocker
Med.: Medelvärde
Lägst: Lägsta blodsockervärdet under dagen eller månaden
Högst: Högst blodsockervärdeet under dagen eller månaden
Sd: Standardavvikelsen, dvs hur mycket alla värden avviker från meddelvärdet. Standardavvikelsen kan ses som ett mått på hur mycket blodsockret har svängt under dagen eller månaden.

Raderna i statistiken är klickbara. För att se alla värden för dagen eller månaden kan man klicka på den önskade raden.