Anpassa insulindoser


Dosemem bygger på att alla som har diabetes snabbt samlar på sig erfarenhet om hur mat, olika aktiviteter, sjukdom, hormoner etc. påverkar insulinbehov och blodsocker. Att använda all den erfarenheten och kunskapen kan dock vara svårt eftersom det snabbt blir mycket att hålla i huvudet! Genom att spara information på ett enkelt och strukturerat sätt samt få hjälp att sortera fram rätt information vid rätt tillfälle så kan man använda sin egen kunskap och erfarenhet för att hela tiden dosera lika bra eller bättre än förra gången man var i en liknande situation. Att undvika att göra om samma doseringsmissar och lära sig av tidigare erfarenheter kan göra stor skillnad!

Att anpassa insulindoser till kroppens behov kan även med minnesstöd vara svårt! Till exempel kan stress, annan hormonell påverkan och träning/tävling som ger stora adrenalin-påslag vara väldigt svåra att parera för. Det är dessutom högst individuellt hur lätt eller svårt det är att hålla blodsockret på en jämn nivå och på den nivå man önskar. Under vissa perioder i livet kan det vara extra svårt. Saker som kan göra det enklare att stabilisera blodsockret och må bra är att:
  • röra på sig regelbundet
  • äta med jämna mellanrum
  • hitta den typ av kost som passar en själv och som påverkar blodsockret på ett bra sätt
  • ta det lugnt och undvika stress i den mån det går
  • göra saker man tycker om och blir glad av
Även om det ibland är svårt att anpassa sina doser till kroppens behov så kan ett minnesstöd göra att man får bättre förutsättningar för att anpassa dosen klokt.

Obs! Var noga med att diskutera med din diabetesläkare och sjuksköterska hur du skall hantera olika situationer. Ju mer du kan om hur din kropp fungerar och vad som påverkar dig desto roligare och enklare blir det att tänka blodsocker och insulindoser!

Dosemem rekommenderar inga doser! Den tillgängliga versionen bygger på att användaren
  1. snabbt och enkelt kan spara information om doser, blodsockervärden och det som påverkar insulinbehovet, samt
  2. får hjälp att sortera ut information för att fatta nya doseringsbeslut
Sorteringen bygger på att användaren fyller i uppgifter om vad som gäller för det nya doseringsögonblicket, t.ex. att det är lunch-dags, att måltiden kommer bestå av pasta och att det är dagen efter träning.